Loovuse arendamine ja toetamine muusikatunnis ning kitarriõpetuse võimalused selleks

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli selgitada välja, milline on üldhariduskoolis töötavate muusikaõpetajate hoiak ja kogemus seoses loovuse toetamise ja arendamisega muusikatunnis. Uurimuse läbiviimisel toetuti Csikszentmihalyi loovusteooriale (1999). Lisaks otsiti uurimuse käigus vastust küsimusele, millised on arengud kitarriõpetuse rakendamisel põhikooli 3. astme muusikaõpetuses.

Description

Keywords

magistritööd, muusikaõpetus, muusikapedagoogika, loovus, ainetunnid, koolimuusika, kitarriõpetus

Citation