Nambu teooria laienemine superruumile

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö toob võimaliku Nambu teooria üldistuse superruumile R^3|2, koos üldistuse aluseks olevate struktuuride, Hamiltoni ja Nambu mehaanika ning superruumi, kirjeldusega. Üldistuse aluseks on bereziniaan, mis on determinandi üldistus supergeomeetrias. Teemad nagu Nambu mehaanika ja supergeomeetria on seletatud lahti piisava selgusega, et ka valdkonnaga mitte tuttav lugeja saaks materjaliga tutvuda.

Description

Keywords

magistritöö, Hamiltoni võrrandid, vektorväljad, Nambu mehaanika, Liouville’i teoreem, Lie algebrad, Poissoni sulg, supergeomeetria, superruum, bereziniaan

Citation