Kas õppimist toetav hindamine on õiglane? Deskriptiivne vaade õigluse tajumisele

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureuse töö kontekstis uurin väga kitsalt piiritletult õppimist toetavat hindamist õigluse (inglise keeles: justice) haridusfilosoofia raames. Õppimist toetav hindamine on mitmetähenduslik sõna. Eesti keeles on õppimist toetava hindamise sünonüümideks veel õpilaslähedane hindamine, klassiruumi/klassikeskkonnahindamine, koolihindamine, sisehindamine. Sisuliselt tähendab õppimist toetav hindamine lühidalt, et hindeid pannakse, et aidata õpilastel jõuda paremini eduka õpitulemuseni. Õppimist toetava hindamise teoorias põhinen enamasti Black ja Wiliam`i kirjutatule. Õiglase hindamise temaatikat ei ole käesoleva töö autori kohaselt varem põhjalikult uuritud. Sellest tulenevalt ei ole võimalik leida laiapõhist temaatilist kirjandust. Õppimist toetav hindamine on Eestis ja maailmas väga levinud ning palju poolehoidu leidnud suund (Jürimäe, et al., 2014). Sellele vaatamata leitakse, et õppimist toetav hindamine ei ole parim lahendus paremate õpitulemuste saavutamiseks (Dunn & Mulvenon, 2009).

Description

Keywords

haridusfilosoofia, hindamine, tagasiside, õiglus, õpilased, õpetajad

Citation