Tunnistaja vanuse ja soo roll äratundmistäpsuses

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöös vaadeldi, kuidas mõjutab katseisikute vanus ja sugu äratundmistäpsust kui äratundmisridades esinesid naised vanuses 18-28 aastat. Uurimistöö valim koosnes 642 inimesest (242 meest ning 400 naist, keskmine vanus 26,12 aastat). Katse jooksul näidati katseisikutele viit videot lavastatud vargustest, millele järgnevalt pidid katseisikud videos nähtud naise või naised äratundmisreast tuvastama. Töö tulemustest selgus, et naistel on kõrgem äratundmistäpsus võrreldes meestega. Samuti leiti, et vanusegrupis 18-30 aastat ilmneb kõrgem äratundmistäpsus kui vanusegruppides 31-40 ja 41-54 aastat. Seega saab öelda, et vanus ja sugu mängivad rolli isikute tuvastamisel.

Description

Keywords

äratundmistäpsus, hindaja poolsed tegurid, eyewitness identification, identification accuracy, estimator variables

Citation