Andekus kui hariduslik erivajadus: olukord Eesti üldhariduskoolides

Abstract

Käesoleva, Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel TÜ Teaduskoolis läbi viidud uurimuse põhieesmärk oli kaardistada olukord töös andekate õpilastega Eesti üldhariduskoolides. Püüti välja selgitada, kuivõrd peetakse Eesti üldhariduskoolides andekust hariduslikuks erivajaduseks, kas, kuidas ja kui palju pööratakse tähelepanu andekate vajadustele ja nende diferentseeritud õpetamisele. Teine suurem eesmärk oli välja selgitada peamised kitsaskohad töös andekate õpilastega, et tulemuste kriitilise analüüsi põhjal leida võimalusi ja ettepanekuid olukorra parandamiseks.

Description

Keywords

haridusuuringud, isiksuseomadused, õpikeskkond, koolipedagoogika, lapse areng, võimed, intelligentsus, andekus, õpilased, andekad õpilased, andekad lapsed

Citation

Collections