Isiksuseomaduste seos muusika kuulamise eesmärkidega

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva uurimistöö eesmärk on uurida katseisikute isiksuseomaduste seoseid muusika kuulamise eesmärkidega. Töös käsitletakse kolme muusika kuulamise eesmärki: muusika kasutamine emotsionaalsetel ja kognitiivsetel eesmärkidel ning muu tegevuse taustaks. Uurimuse tarbeks koostatud küsimustikule vastas 200 katseisikut. Tulemustest leiti, et kõrgem neurootilisuse ja kogemustele avatuse skoor ennustab muusika kasutamist nii emotsionaalsetel kui ka kognitiivsetel eesmärkidel. Madalama meelekindluse skooriga inimesed kuulavad muusikat põhiliselt kognitiivsetel eesmärkidel ning muu tegevuse taustaks. Tulemustest järeldub, et individuaalsed erinevused võivad osaliselt määrata viisi, kuidas inimesed muusikat igapäevaselt kasutavad.

Description

Keywords

muusika kasutamine, Suur Viisik, Big Five, uses of music

Citation