Eesti torupilli tutvustava videoblogi "100 torupilli" pedagoogilised aspektid

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Loomingulise magistrieksami kirjalik osa keskendub eesti torupilli tutvustava videoblogi “100 Torupilli” pedagoogilistele küsimustele, mis kaasnevad täiskasvanute pilliõppega harrastusõppes. Kasutusel on kolm pilliõppe meetodit: individuaalne lähenemine, kuulmise järgi õppimine ja kiirõppe meetod. Uurimistöö eesmärgiks on tuua esile projekti käigus kasutatava kiirõppe meetodi lihtsad ja keerulised etapid ning leida efektiivsed meetodid kiires õpetusprotsessis, mida saab rakendada nii eesti torupilli mängutehniliste võtete kui ka lugude õpetamisel. Projekti pedagoogiline eesmärk on õpetada osalejatele selgeks eesti torupillimängu esmased mänguvõtted ja lihtne lugu. Uurimistöös kasutatakse tegevusuuringut, mis kuulub kvalitatiivsetete uuringutüüpide alla. Analüüsi aluseks on küsimustik, video salvestised ja päevik.

Description

Keywords

magistritööd, muusikapedagoogika, õppemeetodid, blogid, torupilliõpetus, pilliõpetus, pärimusmuusika, kuulmise järgi õppimine, mängutehnika, eesti torupill

Citation