Perioodiliste kuupsplainidega histopoleerimine

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Bakalaureusetöös uuritakse perioodilisi kuupsplaine, mis on määratud võrgul, kus on paarisarv osalõike. Lahendatakse histopolatsiooniülesannet: otsitakse paarisarvulise osalõikude arvuga histogrammile vastavat splaini, kus igal osalõigul määratud kuuppolünoomi graafikualune pindala võrduks histogrammi vastava tulba pindalaga. Histogrammi osalõikude pikkused ei pea olema võrdsed. Varasemast on teada, et kuupsplainidega histopolatsiooniülesanne on üheselt lahenduv, kui histogrammi osalõikude arv on paaritu. Samuti on teada, et kui osalõike on kaks, siis ülesanne ei ole üheselt lahenduv. Bakalaureusetöös uuritakse üldisemat ülesannet, kui histogrammi osalõike on paarisarv.

Description

Keywords

bakalaureusetöö, histopoleerimine, kuupsplainid, perioodilised splainid

Citation