Noël Carrolli sisupõhise esteetilise kogemuse definitsiooni kaitse

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärk oli kaitsta esteetilise kogemuse sisupõhist definitsiooni. Ma analüüsisin erinevaid esteetilise kogemuse teooriaid ning seejärel ka kritiseerisin neid, et leida milline neist kõige vastuvõetavam on. Esteetilise kogemuse teooriaid oli kokku kolm: tundepõhine, väärtusepõhine ja sisupõhine ning ma kaitsesin neist viimast. Leidsin, et mitte ükski neist teooriatest ei suutnud rahuldavalt Carrolli sisupõhist teooriat ümber lükata ning mu analüüsi kohaselt olid nii tundepõhine kui ka väärtusepõhine teooria esteetilise kogemuse defineerimiseks ebasobivad. Esteetiline kogemus on see, millega me igapäevaselt kokku puutume, seega see peab olema ühiselt mõistetav, selge ning ka tavamõistuslikult vastuvõetav. Sisupõhine teooria on küll tugev, kuid siiski puudustega. Töö lõppjärelduses tõin välja sisupõhise teooria kaks põhiprobleemi. Esimeseks, moraalsuse objektiivse käsituse põhjendamatus. Teiseks, kunstidefinitsiooni puudus. Minu arvates peaks sisupõhise teooria mõisteid rohkem lahti seletama ning vajadusel ka edasi arendama.

Description

The main goal of my bachelor’s thesis is to give a critical analysis of Noël Carroll’s content-oriented approach to aesthetics experience. First, I will introduce two competing approaches, which are named the affect-oriented approach and the axiological approach. Furthermore, I will bring out Carroll’s criticism on these theories and I will try to bring out possible objections to Carroll’s criticism and in turn, I will push them back. In the next two chapters I will include more specific theories about the affect-oriented approach and the axiological approach. Robert Stecker’s minimal theory represent a modified view of the axiological approach in the second chapter and Alan Goldman’s broad view is depicting a variant of the affect-oriented approach in the third chapter. In both chapters, I will put forward each of the authors theories and I will show their defenses to possible counterarguments and I will show their criticism at Carroll’s theory. From there on I will advance my own criticism on their theory and I will defend content-oriented approach from their criticism. Lastly, I will come to a conclusion that Carroll’s theory is the best one, but it still has some predicaments to iron out.

Keywords

philosophy, aesthetics

Citation