Õpetajatepoolse autonoomia toetamise erinevused PISA 2012 testis osalenud eestikeelsetes koolides

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärk oli uurida, millised erinevused õpetajapoolses õpilaste autonoomia toetamises ja õpetajapoolses õpilaste autonoomiat toetavate probleemilahendusstiilide kasutamises esinevad PISA 2012 tulemuste põhjal tugevateks ja nõrkadeks jagatud koolides. Uuringu valimisse kuulus 496 õpetajat 63-st eestikeelsest koolist, mis olid osalenud PISA 2012 testis. Õpetajatel paluti täita internetikeskkonnas Google Forms küsimustikud endapoolse õpilaste autonoomia toetamise kohta ja hinnata õpilaste autonoomiat toetavaid või kontrollivaid probleemilahendusstiile. Saadud tulemusi võrreldi tugevate ja nõrkade koolide vahel. Kogutud andmete analüüs näitas, et ei autonoomia toetamise ulatus ega autonoomiat toetavate probleemilahendusstiilide kasutamine ei erinenud PISA 2012 andmete põhjal tugevates või nõrkades koolides.

Description

Keywords

PISA, autonoomia toetamine, PISA, autonomy support

Citation