Matemaatika täiendõppe e-kursuse prototüübi koostamine õpidisaini mudeli SAM2 abil

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Magistritöö esimeses osas antakse ülevaade õpidisainimudelitest. Uue e-kursuse loomisel võeti eeskujuks mudel SAM2. Töö teises osas kirjeldatakse uue Moodle kursuse prototüübi loomist mudelile SAM2 järgi. Matemaatika täiendusõppe e-kursus luuakse Virumaa kolledži esimese kursuse õpilaste jaoks. Käesoleva töö raames valmisid kahe mooduli materjalid. Töö viimases osas tuuakse näiteid, kuidas kasutati erinevaid Moodle vahendeid.

Description

Keywords

e-kursus, magistritöö, Moodle, õpidisaini mudel SAM2

Citation