Kompuutertomograafia piltide hindamine magnetresonantstomograafia piltide põhjal varjatud Markovi mudeli abil

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magnetresonatstomograafia (MRT) ja kompuutertomograafia (KT) on kaks erinevat diagnostilise uuringu tüüpi, mis võimaldavad keha eri piirkondadest kujutisi saada. Magistritöö eesmärk on KT vaatluste hindamine MRT vaatluste põhjal ehk nii-öelda substituut-KT-pildi leidmine. Selleks kasutatakse varjatud Markovi mudeli erijuhtu, kus eeldatakse MRT ja KT vaatluste tinglikku sõltumatust, kui vastavate varjatud tunnuste väärtused ehk kudede klassid on teada. Töös tuuakse ülevaade nii klassikalisest varjatud Markovi mudelist kui ka kirjeldatud erijuhust, mida töös nimetatakse tingliku sõltumatuse mudeliks. Substituut-KT-pildi leidmist tingliku sõltumatuse mudeli abil näitlikustatakse viie pea andmete põhjal. Parameetrite hindamiseks kasutatakse EM-algoritmi.

Description

Keywords

varjatud Markovi mudel, EM-algoritm, hidden Markov model, EM algorithm

Citation