Tartu Ülikooli õpetajakoolituse üliõpilaste hinnangud enesereguleeritavale õppimisele lähtuvalt vanusest, õppetasemest ja erialast ning selle seosed akadeemilise õppeedukusega

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool