Üldhariduskoolide huvijuhtide staatuse ja koolitusvajaduste uuring

Date

2004

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Eesti Noorsootöö Instituut

Abstract

Huvijuht on koolis isik, kes tihti satub tulejoonele õpilaste ja õpetajate vahel ning peab olema samal ajal nii pedagoog ja kolleeg kui psühholoog ja nõustaja. Huvijuhi tegevuse edukus koolis sõltub sellest, kuivõrd ta suudab leida kontakti erinevate osapooltega. Tema töö efektiivsust võib aga mõjutada koolisisene töökorraldus tervikuna, reaalse töökoormuse maht ning konkreetsed ülesanded ja vastutusala antud koolis. Käesolevas uuringus on püütud välja selgitada, missugused faktorid mõjutavad huvijuhi tööd koolis ning kuivõrd huvijuhid eristuvad koolitüübiti oma kvalifikatsioonis (haridustase) ja oma tegevustes (koolide asukoht, suurus).

Description

Keywords

üldharidus, huvijuhid, haridussotsioloogia, küsitlusuuringud, haridusuuringud, koolitus, harrastused, huviringid, üldhariduskoolid

Citation

Collections