Noorsootöö vajalikkus koolikeskkonnas koolijuhi vaates nelja kooli näitel

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Abstract

Töö eesmärk on välja selgitada noorsootöö vajalikkus koolikeskkonnas koolijuhi vaates. Töö teoreetlises osas antakse ülevaade koolikeskkonna olemusest, koolijuhi rollist koolis, kirjeldatakse noorsootöö korraldust koolides, töösisu ja vajalikkust koolis. Eesmärgi saavutamiseks kasutatakse kvalitatiivset uurimismeetodit. Sellest tulenevalt viiakse läbi intervjuud. Intervjuud transkribeeritakse ja andmeanalüüsiks kasutatakse kvalitatiivse sisuanalüüsi ning induktiivse sisuanalüüsi meetodit, mille tulemused kodeeritakse. Tulemustest selgus, et kõikides koolides tehakse noorsootööd, kuid kaks koolijuhti ei nimeta noorsootööd tegevat inimest noorsootöötajaks ja sellest tulevalt nad ei pea noorsootööd koolis vajalikuks.

Description

Keywords

Citation