Patsientide ravitrajektooride modelleerimine Markovi ahelatega

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Suur hulk digitaliseeritult hoiustatud meditsiiniliseid andmeid tekitab võimaluse patsientide ravitrajektooride uurimiseks. Trajektooride uurimine on aluseks erinevate tervishoiuülesannete lahendamiseks, nagu näiteks parima tervishoiupraktika selgitamiseks, tervishoiuökonoomika hindamiseks ja ravitrajektooride modelleerimiseks. Käesoleva magistritöö eesmärgiks on eelmainitud ülesannete lahendamiseks luua universaalsed tööriistad. Töö käigus arendatakse välja kaks R-paketti. Esimene pakett tekitab patsientide ravitrajektoore. Teine pakett põhineb trajektooride modelleerimisel Markovi ahelatega. Valminud tööriistad on kasutatavad kõikidel andmebaasisüsteemidel, mis sisaldavad endas vabavaralist Observational Health Data Sciences and Informatics Observational Medical Outcomes Partnership Common Data Model (edaspidi OHDSI OMOP CDM) andmemudelit. Töö käigus demonstreeritakse loodud pakettide kasutamist südamepuudulikkusega patsientide andmetel, mis pärinevad Eesti Haigekassast.

Description

Keywords

terviseandmed, ravitrajektoorid, Markovi ahel, OMOP CDM, südamepuudulikkus

Citation