Deuteronoomiumi karistusseadustikust tekkelooliselt ja tänapäeva õiguse valguses

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärgiks oli uurida, milline on Deuteronoomiumi seadusloome kontekst ja põhimõtted lähtuvalt karistusest kui kuriteole järgnevast tagajärjest. Samuti vaatles autor, millised on Pentateuhi ja tänapäeva õigusloome seosed ja erinevused ning milliseid hermeneutilisi järeldusi saame teha Pentateuhi karistusseadustiku mõistmise ja käsitluse seisukohalt tänapäeva kontekstis. Töö kirjutamisel oli aluseks kvalitatiivne meetod, mis hõlmas lähilugemist, kirjandus-, vormi- ja traditsioonikriitikat.

Description

Keywords

Deuteronoomium, Piibel, Viies Moosese raamat, Vana Testament, karistusseadustik, Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Pentateuh, ajaloolis-kriitiline meetod

Citation