Vanemallohvitseride arusaamad tagasisidest ning tagasisidestamist soodustavatest ja takistavatest teguritest sõjaväelises väljaõppes

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool