Koduste suhete ja väärtuste seos teismeliste populaarsusega klassikaaslaste hulgas

Date

2016

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolevas töös uuriti tajutud ema- ja isapoolse aktsepteerituse ning teismeliste autonoomsuse ja seotuse väärtustamise seoseid nende populaarsusega klassikaaslaste seas. Võrreldi kahte vanusegruppi (4.-5. klass ja 8.-9. klass) ning poisse ja tüdrukuid. 137 teismelist täitsid aktsepteerituse-tõrjutuse küsimustiku PARQ/Kontroll lühiversiooni, autonoomsuseseotuse küsimustiku ning sotsiomeetria ülesande. Uurimistöö tulemustest selgus, et kõige paremini ennustab teismeliste populaarsust see, kui oluliseks peetakse autonoomsust. Poiste puhul ennustab populaarsust tajutud emapoolne aktsepteeritus ning noorematel teismelistel lisaks sellele veel ka tajutud emapoolne kontrollitase ja autonoomsuse väärtustamine. Vanemate teismeliste ja tüdrukute populaarsuse ennustajatena olulisi tegureid ei tuvastatud. Töös arutletakse vanusegruppide vahelise erinevuse üle suhetes vanemate ja sõpradega. Uurimistöö tulemused täiendavad varasemaid teadmisi teismeliste suhete kohta, näidates, et soe ja toetav suhe emaga on oluline poiste ja nooremate teismeliste läbisaamises eakaaslastega.

Description

Keywords

teismeiga, vanema-lapse suhe, populaarsus, autonoomsus, seotus, väärtused, adolescence, parent-child relationship, popularity, autonomy, relatedness, values

Citation