Muusika roll eesti keele õppes vene õppekeelega lasteaedades

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö keskendub eesti keele kui teise keele õppele lasteaias ning uurib muusika kasutamist keeleõppes. Teemat ajendas mind uurima eelkõige huvi ja ka professionaalne vajadus teada saada, kuidas kasutatakse eelkooliealiste eesti keele õppes muusikategevusi. Töö eesmärgiks on selgitada välja, kuidas kasutatakse muusikalisi tegevusi vene või eesti-vene õppekeelega lasteaedades vene emakeelega lastele eesti keele õpetamiseks. Selleks kontakteerusin õpetajatega, kes kasutavad keele õpetamiseks mingil määral muusikalisi tegevusi ning viisin läbi intervjuud. Õpetajate vastustele toetudes üritasin leida vastust uurimistöö probleemile: Milline on muusika roll eesti keele kui teise keele õpetamisel lasteaedades?

Description

Keywords

bakalaureusetööd, lõimitud aine- ja keeleõpe, muusikaõpetus, võõrkeeleõpetus, venekeelsed, koolieelikud, eesti keel, õpetamise metoodika, lasteaiad

Citation