Õppenõustamisteenustega rahulolu ja nende kättesaadavus

Date

2011

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Riiklik Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskus

Abstract

Õppenõustamisteenustega rahulolu ja nende kättesaadavuse uuringu eesmärgid olid välja selgitada: 1. piirkondlikes õppenõustamiskeskustes pakutavate nõustamisteenuste kättesaadavus üldhariduskoolidele ja koolieelsetele lasteasutustele maakondlikul ja riiklikul tasemel; 2. üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste õpetajate ja juhtide rahulolu piirkondlikes õppenõustamiskeskustes pakutavate nõustamisteenustega maakondlikul ja riiklikul tasemel; 3. üldhariduskoolide ja koolieelsete lasteasutuste ootused piirkondlike õppenõustamiskeskuste suhtes; 4. tugiteenuste kättesaadavus ning erivajadustega laste ja õpilaste toetamine haridusasutustes. Käesolev lõpparuanne võtab kokku uuringu tulemused. Esmalt antakse siin ülevaade erivajadustega laste ja õpilaste toetamise korraldusest Eestis, seejärel tutvustatakse programmi „Õppenõustamissüsteemi arendamine” ning lõpuks esitatakse nii küsitlusuuringust kui ka intervjuudest saadud analüüsi tulemused. Aruande lõpus tehakse uuringust kokkuvõte ning antakse soovitusi hariduslike erivajadustega laste ja õpilaste tugiteenuste ning programmi parandamiseks.

Description

Keywords

lapse areng, alusharidus, üldharidus, erivajadustega lapsed, rahulolu, küsitlusuuringud, nõustamine, õpiabi, tugiteenused, aruanded

Citation

Collections