Karjäärialase kohanemisvõime küsimustiku rahvusvahelise versiooni 2.0 eesti keelde kohandamine

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tänastes kiiresti muutuvates oludes on oluline, et Eesti karjäärinõustajatel oleks küsimustik, millega nad inimeste karjäärialast kohanemisvõimet mõõta saaksid. Käesoleva uurimistöö eesmärk oli alustada Karjäärialase kohanemisvõime küsimustiku rahvusvahelise versiooni 2.0 ( Career Adapt-Abilities Scale - International Form 2.0 ) eesti keelde kohandamist. Küsimustik koosneb neljast kuue tunnusega alamskaalast, mis mõõdavad karjäärialase kohanemisvõime peamiseid dimensioone - murelikkus, kontrollitunne, uudishimu ja kindlustunne. Uuringus osales 106 inimesest vanuses 19 kuni 72 aastat. Kinnitav faktoranalüüs näitas, et uuringu andmed ei sobinud algse küsimustiku (Savickas ja Porfeli, 2012) neljafaktorilise mudeliga. Järeldati, et Karjäärialase kohanemisvõime küsimustiku rahvusvahelise versiooni 2.0 kohandamist eesti keelde tuleb järgnevates uurimistöödes jätkata.

Description

Keywords

karjäärialane kohanemisvõime, career adaptability

Citation