Vastanute hulga tasakaalustamine hinnangute täpsustamiseks

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Tänapäeval on valikuuringutes väga levinud probleemiks mittevastamine, mis toob endaga kaasa kallutatud vastanute hulga ja nihkega hinnangud üldkogumi uuritavatele tunnustele. Käesoleva bakalaureusetöö eesmärgiks on uurida, kas valikuuringute andmekogumisprotsessis valitud abitunnuste abil vastanute hulga tasakaalustatuse jälgimine koguvalimi suhtes hoiab hinnangute nihked madalamad. Esmalt tuuakse ülevaade vastanute hulga tasakaalustamisega seotud mõistetest. Seejärel selgitatakse kahte vastanute hulga tasakaalustamise meetodit - lävendimeetod ning fikseeritud osakaalu meetod. Töö teises osas viiakse läbi simulatsiooniülesanne selgitamaks, kas vastanute hulga tasakaalustamiseks tehtud jõupingutused ka reaalselt täpsemaid hinnanguid annavad. Vastanute hulga genereerimiseks kasutatakse antud töös fikseeritud osakaalu meetodit. Tulemused kinnitavad, et selline andmekogumismeetod tasakaalustab vastanute hulka ja vähendab hinnangute nihkeid.

Description

Keywords

valikuuringud, statistiline andmetöötlus, matemaatiline statistika, sample surveys, statistical data processing, mathematical statistics

Citation