Gümnaasiumi valikaine "Loovpärand ja disain" väljatöötamine ja selle aktuaalsus teiste koolide sarnaste valikainete näitel

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärk oli välja töötada Antsla Gümnaasiumile valikaine "Loovpärand ja disain" ning veenduda selle aktuaalsuses teiste koolide näitel. Eesmärgini jõudmiseks püstitati neli uurimisküsimust: 1. Millised valikained on Eesti gümnaasiumides 2022/2023 õppeaastal, mis on seotud pärandi, loovuse ja disainiga ning PRÕK ainevaldkonnaga “Tehnoloogia”? 2. Kas 2022/2023 õppeaastal on Eestis gümnaasiume, kus juba õpetatakse valikainet, milles on ühendatud loovus, pärand ja disain? 3. Kas ekspertide hinnangul on Antsla Gümnaasiumil loodava valikaine järele vajadus? 4. Millised on loodud valikaine tugevused ja nõrkused ekspertide hinnangul?

Description

Keywords

Citation