Töötajate produktiivsuse ja sisemise töömotivatsiooni seos

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töötajate motivatsiooni ja produktiivsuse uuringud on leidnud vastakaid tulemusi, küll aga on produktiivsed ja motiveeritud töötajad ettevõtte võtmeteguriks. Antud töö uuris töötajate produktiivsuse ja motivatsiooni seost. Uuringu eesmärgiks oli testida faktorite “lõbu töökohal”, “töö tagasisidestamine”, “tasu ja preemiad” seotust sisemise töömotivatsiooniga ning viimase seost omakorda produktiivsusega. Teaduskirjanduse põhjal koostatud mudeli seoste uurimiseks loodi küsimustik. Küsimustikule vastas 177 töösuhtes olevat inimest vanuses 16-69 aastat. Analüüsist selgusid “tasu ja preemiate” ning “töö tagasisidestamine” positiivsed seosed sisemise töömotivatsiooniga (STM) ning STM-i positiivne seos produktiivsusega. “Töö tagasisidestamine” oli ka otseses seoses produktiivsusega. Faktoriga “Lõbu töökohal” ei leitud ühtegi statistiliselt olulist seost. Töö seadis uurimise alla sisemist töömotivatsiooni mõjutavad komponendid, mida juht töökohal muuta saaks, et selgunud teadmisi tulevikus produktiivsust tõstvate harjumuste sekkumisprogrammide loomisel kasutada saaks.

Description

Keywords

produktiivsus, sisemine töömotivatsioon, töö tagasisidestamine, lõbu töökohal, tasu ja preemiad, productivity, intrinsic work motivation, work feedback, fun at work, fee and rewards

Citation