Ümberhindamise ja tähelepanu kõrvalejuhtimise võrdlus subjektiivse hinnangu ja aja alusel

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöös võrreldi ümberhindamist ja tähelepanu kõrvalejuhtimist negatiivsete emotsioonide reguleerimisel, kasutades selleks subjetiivseid hinnanguid ning erinevate strateegiate rakendamise aega. Selleks viidi läbi eksperiment, kus 18 katseisikutel tuli afektiivseid pilte jälgida kolmel erineval moel – VAATA PILTI, LOENDA ja HINDA ÜMBER. Nii ümberhindamine kui ka tähelepanu kõrvalejuhtimine (LOENDA) toimisid negatiivse afekti allareguleerimisel võrdselt efektiivselt ega sõltunud piltide negatiivsest intensiivsusest. Afekti intensiivistumisel muutus emotsioonide reguleerimine nii subjektiivselt kui objektiivselt raskemaks. Autorile teadaolevalt pole senini regulatsiooniviiside võrdlemiseks nende rakendamiseks kulunud aega kasutatud. Uurimistöö pakub uusi sisendeid järgmistele töödele ning viitab sellele, et ümberhindamine võib siiski töötada edukalt ka kõrge intensiivsusega negatiivsete piltide puhul.

Description

Keywords

tähelepanu kõrvalejuhtimine, emotsiooni regulatsioon, afektiivsed pildid, distraction, emotion regulation, affective pictures

Citation