Temaatiline riiklik järelvalve teostajate pilgu läbi

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Sinekuur OÜ

Abstract

Uuringu eesmärgiks oli välja selgitada, kuidas hindavad järelevalve teostajad järelevalvega seonduvaid erinevaid aspekte ja järelevalve protsessi ning saada tagasisidet ja ettepanekuid järelevalvesüsteemi arendamiseks. Vastajatel paluti hinnata erinevaid järelevalve liike ja järelevalve teostamist erinevates õppeasutustes ning anda hinnang vajaminevatele ressurssidele. Kokku paluti vastata 31 küsimusele. Sooviti teada saada, kuivõrd olulisteks peavad järelevalve teostajad järelevalve erinevaid liike üldiselt, kuivõrd piisavaks hindavad nad igal õppeaastal teostatava järelevalve hulka ning kas ollakse valmis teostama järelevalvet rohkemates õppeasutustes. Ühtlasi selgitati ka välja, millised on peamised põhjused, miks maavalitsused ei ole teinud ettepanekut järelevalve läbiviimiseks üksikküsimustes ning kuivõrd piisavalt on ressursse järelevalve teostajate arvates.

Description

Keywords

ressursid, riiklik järelvalve, täiendkoolitused, õppeasutused, järelvalve

Citation

Collections