C-klastri isiksushäirete skaalad ja nendega seonduvate isiksuse omaduste skaalade uuring SNAP testi alusel

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev töö uurib C-klastri isiksushäirete skaalasid ning nende seoseid omaduste ja teiste häireskaaladega Mittekohaneva ja kohaneva isiksuse küsimustiku (Schedule for Nonadaptive and Adaptive Personality (SNAP)) testi alusel. Töö tulemustest ilmnesid C-klastri häireskaalade nõrgad omavahelised seosed. Vältiva isiksuse skaala seostus pigem A-klastri häireskaaladega, seejuures märkimisväärselt skisoidse isiksusega, sõltuv isiksus seostus B-klastri isiksushäiretega ning obsessiiv-kompulsiivne häire moodustas iseseisva faktori. Ilmnes, et sõltuva isiksushäirega seostub oluliselt ainult üks omadus – sõltuvus, obsessiiv-kompulsiivset eristab talle eriomane omaduste muster: töömaania ja sündsus, vältivat isiksushäiret kõrge eraldatus. C-klastri isiksushäirete skaalad seostuvad oluliselt isiksushäirete struktureeritud intervjuu IPDE ja IPDE sõelküsimustiku skaaladega, mis viitab SNAP testi C-klastri häirete skaalade heale konvergentsele valiidsusele.

Description

Keywords

C-klastri isiksushäired, vältiv isiksushäire, sõltuv isiksushäire, obsessiiv-kompulsiivne isiksushäire, isiksushäirete hindamine, SNAP

Citation