Pärandit hoides ja sünteesides: maakivimüüride seespoolne soojustamine kanepibetooniga Mooste mõisa tall-tõllakuuri näitel

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöö pakub välja metodoloogilise aluse, mille abil viia läbi in-situ uuringuid kanepibetooniga seestpoolt soojustatud maakivihoonetes. Seejuures tutvustatakse kanepibetooni kui loodussõbralikku materjali, mis võiks potentsiaalselt sobida maakivihoonete seespoolseks soojustamiseks Eesti kliimas. Kuna tegemist on teadaolevalt Eesti esimese teadusliku in-situ uuringuga kanepibetooni kui seestpoolt paigaldatava soojustuse kohta maakivihoonete puhul, siis seisneb töö eesmärk ka esialgse uurimismetoodika kirjeldamises ning rakendamises, võimaldamaks edasisi võrdlevaid uuringuid sarnastes tingimustes. Siinse töö praktiline osa viidi läbi Mooste mõisasüdames asuvas ökoloogilise ehituse kompetentsikeskuses ehk ajaloolises tall-tõllakuuris, mille näol on tegemist ehitismälestisega. Töö sissejuhatav osa käsitleb mõisa kui iseäranis tähenduslikku ning suure potentsiaaliga üksust, mida võib tinglikult nimetada looduse ning kultuuri kohtumispaigaks. Seejuures osutatakse mõisa tähenduse muutumisele ajas ning maakivimüüride potentsiaalile pärandi jätkusuutlikuks edasikandmiseks. Sellesse konteksti paigutatuna näeb käesolev töö maakivihoonete seespoolset soojustamist kanepibetooniga kui üht viisi osalemaks aktiivselt jätkusuutliku pärandikaitse protsessis ning panustamaks sellega seonduvate kultuuriliste, ökoloogiliste ja ökonoomiliste küsimuste mõtestamisse.

Description

Keywords

magistritööd, müürid, kivikonstruktsioonid, soojustusmaterjalid, kanepibetoon

Citation