Sisupakettide loomine

Abstract

Käesolev õppematerjal on mõeldud iseseisvaks tööks (selle läbimiseks kulub aega umbes neli tundi) ja keskendub sisupakettide ehk lühikursuste loomisele. See õppematerjal aitab teil kriitiliselt hinnata loodud sisupakettide sobivust iseseisvaks õppimiseks; analüüsida sisupaketti lähtudes õppematerjali mõistetavusest, õppeprotsessi toetamisest, disainist ning autoriõigustest; luua õppijasõbraliku sisupaketti, mis sisaldab õppija jaoks vajalikku taustinformatsiooni, õpijuhiseid, on sobiva mahu ja vormiga, struktureeritud, lähtub lihtsa keele reeglitest, on korrektselt disainitud; arvestada sisupaketi koostamisel autoriõigustega; valida sisupaketi loomiseks sobiva tarkvara; avaldada loodud sisupaketti repositooriumis ning lisada enda e-kursusele.

Description

Keywords

sisupakett, SCATE mudel, BeSt programm, kvaliteet

Citation