Tallinna ja Tartu koolinoorte alkoholi tarbimise seotus sotsiaalsete mõjuteguritega

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Töö eesmärgiks on kontrollida Eesti noorte valimil seoste olemasolu töös väljatöötatud alkoholi tarbimise sageduse indeksi ning sotsiaalsete mõjutegurite vahel. Analüüsis kasutati 2016 aasta Euroopa noorte eluolu ja elutingimuste uuringu andmestikku (n=4055). Uurimistöö käigus loodi nelja, vastajate alkoholi tarbimise kogust kirjeldanud tunnuse põhjal alkoholi tarbimisesageduse indeks, millega otsiti seoseid korrelatsioonide abil kolme uurimisküsimuse küsimuste väärtustega: 1) noorte kuvand sõpradest; 2) eakaaslaste heakskiidu pälvimiseks vajalikud tegevused 3) alkoholi tarbimise sagedus erinevates asukohtades. Korrelatsioonidest selgus, et tarbimissagedus on seotud mõõdukalt: noore kuvandiga sõpradest ning mõnede tarbimise sagedustega osades asukohtades, kuid pole seotud eakaaslaste heakskiidu pälvimiseks vajalike tegevustega. Korrelatsioonide puudumine, eakaaslaste heakskiidu pälvimiseks vajalike tegevustega, võib olla tingitud asjaolust, et enamus õpilaste arust pole keelatud tegevuste tegemine vajalik eakaaslaste heakskiidu pälvimiseks. Esinesid ka mõned soo ja asukohaga seotud erinevused gruppide vahel. Järgnevates töödes tasuks uurida eelnimetatud seoste põhjuslikkust. Soo ja asukoha kohta välja tulnud erinevus tasuks uurida kvalitatiivselt. Üheks töös ilmnenud soovituseks teemavaldkonnaga tegelejatele, poliitikutele ning noorte koolitajatele on see, et alkoholi tarbimist ei tasu vaadelda, vaid meditsiinilise või majandusliku näitajana, vaid alkoholi tarbimise kujunemisele ja olemasolule omavad mõju ka sotsiaalsed protsessid, kontekst ja keskkond (noore kuvand sõpradest, sotsiaalne kontroll/lubatus alaealistel alkoholi tarbimiseks erinevates asukohtades) ning seda tasuks arvestada noortele alkoholi ja üldisemalt sõltuvusainete alase ennetustöö tegemisel ning ka alkoholi puudutavate poliitiliste otsuste vastu võtmisel.

Description

Keywords

Citation