Kvalifitseeritud tehnoloogiaõpetajate põhjendused õpetajana mitte töötamiseks ning ettepanekud õpetajaametisse asumise soodustamiseks

Date

2022

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia

Abstract

Magistritöös intervjueeriti kaheksat kvalifitseeritud tehnoloogiaõpetajat, kes pärast õpetajakoolituse lõpetamist erialasele tööle asunud pole või lahkusid ametist pärast mõningast töötamist. Tulemustest selgus, et õpetajad ei tööta omaenda teadlikul soovil, näiteks juba õppima asudes puudunud kavatsuse tõttu, samuti tingituna varasematest negatiivsetest töökogemustest, aga ka sobiva tööpakkumise puudumisest. Ettepanekuid ametisse asumise toetamiseks tegid nad nii haridusministeeriumile koolide lisarahastamiseks, õpetajakoolitusele vastuvõtutingimuste karmistamiseks kui ka koolijuhtidele õpetajate ning tehnoloogiaõpetuse kõrgemalt väärtustamiseks ja õppekorralduslikult toetamiseks

Description

Keywords

Citation