Juhendamata masintõlge kasutades keeltevahelisi fraaside vektoresitusi

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Praegused parimad masintõlke süsteemid saavutavad suurepäraseid tulemusi, kuid nõuavad tulemuste saamiseks suuri paralleelkorpusi. Palju tööd on tehtud, et saada häid tõlketulemusi väikese paralleelkorpusega keeltepaaridele, aga võrreldavaid tulemusi suurte paaralleelkorpusega keeltele pole saadud. Selles töös ma pakun välja uudse süsteemi, mis teeb juhendamata masintõlget kasutades n-grammide(fraaside) vektoresitusi, mille abil õpitakse keeltevahelisi fraaside vektoresitusi. Minu lahendus nõuab ainult ühekeelseid korpuseid. Ma raporteerin oma tulemused eesti - inglise - eesti keelepaari vahel. Arendatud süsteem ei tööta nii hästi kui loodetud, aga testide järgi võib öelda, et see töötab paremini kui, sõna-sõnalt otse tõlkida.
The current best machine translation systems have achieved excellent results, but rely heavily on large parallel corpora. There have been many attempts on getting the same good results on low-resource languages, but these tries have been somewhat unsuccessful. In this work, I propose a novel unsupervised machine translation system that uses n-gram embeddings for getting the translations, by learning cross-lingual embeddings. This solution requires only monolingual corpora, not a single parallel sentence is needed, which is achieved by using unsupervised word translation. I report my findings for Estonian - English - Estonian language pair. The solution does not work as well as expected, but tests suggest that it works better than simple word-by-word translation.

Description

Keywords

Citation