Terapeutide kogemus skeemiteraapia rakendamisel Eestis: kultuurilise ja keelelise kohandamise vajadus

Date

2020

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Uurimistöö eesmärgiks oli välja selgitada skeemiteraapia keelelise ja kultuurilise kohandamise vajadus Eestis. Valimi moodustasid 11 Eestis skeemiteraapiat praktiseerivat terapeuti vanuses 31 – 46 aastat, kes olid psühhoteraapiat praktiseerinud 2 – 15 aastat, sellest skeemiteraapiat 1 – 3 aastat. Andmed koguti interneti teel läbi viidud küsitluse abil. Keeleliste probleemidena toodi välja inglisekeelsele terminoloogiale suupärase ja selge eestikeelse tõlke puudumist, raskusi terminite mõistmisel ja nende seletamisel, samuti otsetõlkes termini tähenduse muutumine. Kultuuriliste probleemidena nähti raskusi ühiskonnas levinud skeemide tuvastamisel ja teraapiakontseptsioonide aktsepteerimisel, mis on teinud skeemiteraapia rakendamise selle traditsioonilisel kujul keeruliseks. Vastavalt enda eksperthinnangule on terapeudid ise juba teinud mõningaid kohandusi, mis on aidanud patsientidel paremini mõista teraapiamudelit ja kontseptsioone. Seega on Eestis skeemiteraapia rakendamisel vajadus nii keeleliseks kui kultuuriliseks kohandamiseks.

Description

Keywords

skeemiteraapia, psühhoteraapia kultuuriline adaptatsioon, keeleline kohandamine, psychotherapy cultural adaptation, linguistic adaptation

Citation