Õpilaskodu kasvataja töökava erivajadusega laste arenguvajaduste toetamiseks

Date

2023

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

TÜ Viljandi kultuuriakadeemia

Abstract

Käesoleva loov-praktilise lõputöö eesmärgiks on koostada õpilaskodu kasvataja töökava, mis toetab ühe konkreetse õpilaskodu erivajadusega laste arengut. Viisin läbi fookusgrupi intervjuu kooli töötajatega, et välja selgitada nende arvamus, missugustele õpilaskodu laste vajadustele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ning missuguste tegevustega saaks õpilaskodu kasvataja laste arengut täiendavalt toetada. Õpilaskodu laste arvamuse väljaselgitamiseks kasutasin loov-uurimismeetodit, milles osales 12 õpilaskodu last. Töökava on koostatud pilootprojektina rakendamiseks 2023/24 õppeaasta septembrist detsembrini. Võtmesõnad: lapse heaolu ja arenguvajadused, erivajadusega laps, õpilaskodu

Description

Keywords

Citation