Üldiste koonduvuseeskirjade suhtes pidevad funktsioonid

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö eesmärgiks on erinevatest konkreetsetest koonduvuseeskirjadest - maatriksitega määratud eeskirjad, peaaegu koonduvus, statistiline koonduvus, tugev summeeruvus - lähtudes üldiste koonduvuseeskirjade G selliste omaduste kirjeldamine, mis garanteerivad vaadeldava eeskirja suhtes pidevate (nn G-pidevate) funktsioonide lineaarsuse või pidevuse. Töö aluseks on J. Connori ja K.-G. Grosse-Erdmanni 2003. a avaldatud põhjalik artikkel [7], mis üldistas kõiki selles valdkonnas varem ilmunud tulemusi. Käesoleva töö autori ülesandeks oli artiklis sisalduvate tõestuste detailne esitamine.

Description

Keywords

jadade koonduvuseeskirjad, maatriksiga määratud koonduvuseeskiri, peaaegu koonduvus, statistiline koonduvus, tugev summeeruvus, G-pidevad funktsioonid, magistritöö

Citation