Alaealiste komisjonid Eestis 2011. aastal - statistiline ülevaade EHIS-e andmete põhjal

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Eesti Noorsootöö Keskus

Abstract

Käesolev ülevaade on valminud Eesti Hariduse Infosüsteemi alaealiste komisjonide alamregistri andmetele ning alaealiste komisjonide tööd korraldavale Alaealiste mõjutusvahendite seadusele tuginedes. Antud ülevaate esimene osa seletab lahti alaealiste komisjonide töökorralduse Eestis ning annab ülevaate nende arvust ja tegevusest 2011. aastal. Kirjeldatakse nende moodustamist, rahastamist ja aruandluse põhimõtteid ning komisjonide ja arutelude arvu komisjoni tüübi ja maakonna lõikes. Seletatakse ka arutelude korraldamist, sellega seotud toiminguid ning erinevate osapoolt õigusi ja kohustusi. Teine osa kirjeldab 2011. aastal alaealiste komisjonidesse suunatud noorte profiili. Tuuakse välja suunatute jaotus maakonniti ning nende osatähtsus vastava maakonna noortest. Seletatakse, millistel juhtudel arutab alaealise asja kindlasti alaealiste komisjon ning millistel tingimusel otsustatakse, kuidas menetleda süüvõimeliste ehk 14-aastaste ja vanemate juhtumeid. Samal ajal on välja toodud vastavate isikute jaotus vanuse lõikes ning maakondade lõikes vanuseline jaotus, sooline jaotus ja jaotus lapse emakeele järgi. Ülevaate kolmas osa kajastab, millistel põhjustel antud noored 2011. aastal alaealiste komisjonidesse sattusid. Kuna ühel arutelul võib olla mitu algatuse alust on need välja toodud nii ühe kaupa kui ka kombineeritult. Lisaks kajastatakse algatuse aluste jaotust soo, emakeele, vanusegrupi ja maakonna lõikes.

Description

Keywords

õigusrikkumised, noored, alaealiste kuritegevus, mõjutustegevus, 2011, alaealiste komisjonid, alaealised, statistika

Citation

Collections