Algajate ja ekspertide äriprotsessi mudelite võrdlus

Date

2015

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Viimase kümnekonna aasta jooksul on äriprotsesside modelleerimine saanud järjest suurema tähelepanu osaliseks, kuna see võimaldab ettevõtetel analüüsida, täiustada ja seirata äriprotsesse. Niisiis võimaldavad kvaliteetsed äriprotsesside mudelid firma efektiivsust tõsta. Senised uuringud on aga näidanud, et äriringkonnas kasutatavate mudelite kvaliteet varieerub kõvasti. Need uuringud on peaasjalikult keskendunud kogenud äriprotsesside loojatele, samas kui algajate tüüpilised vead on jäänud tähelepanuta. Just algajate tavalisemate vigade uurimine on aga kasulik, et tõhustada õppematerjalide arendamist. Käesolev töö sisaldab kahte uuringut, mille eesmärk on pakkuda vastuseid nendele küsimustele. Esimene neist uurib algajate poolt tehtud äriprotsesside mudeleid ja selgitab välja, milliseid vigu nad kõige enam teevad. Teine uuring võrdleb algajate ja professionaalide poolt tehtud mudeleid ja toob välja erinevused nende vahel.
During the last decade, business process modelling has gained popularity as a way to make the processes of a company explicit and to support the analysis, improvement, implementation and monitoring of business processes. High-quality business process models can therefore support an organization in its continuous improvement efforts. Previous research however has found that the quality of business process models in commercial use is highly heterogeneous. These previous studies have largely focused on models produced by expert users, while the question of what typical errors are made by novice modellers has thus far been left relatively unexplored. Yet, insights into the question of typical errors of novice users (relative to expert ones) can inform the design of process modelling learning material. This thesis contains two studies aimed at providing some answers to the above question. The first part of this thesis examines process models produced by novices and investigates typical errors in their syntax and style. The second part aims at identifying differences between models of the same business process produced by expert vs. novice modellers.

Description

Keywords

Citation