Varane keelekümblus: õppekava eesmärkide saavutamine lapsekeskse lähenemise aspektist

Date

2012

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tallinna Ülikool

Abstract

Käesolev aruanne (Varane keelekümblus: õppekava eesmärkide saavutamine lapsekeskse lähenemise aspektist) on koostatud projekti (Keelekümbluslasteaia lõpetanute koolivalmidus ja -jõudlus I kooliastmes) raames teadusuuringuna, mis viidi läbi aastatel 2007 – 2011. Aruandes esitletud tulemused võimaldavad paremini aru saada, kuidas keelekümblusprogrammi rakendamine lasteaedades ning koolides on kaasa aidanud õppekava eesmärkide saavutamisele ja saavutatusele. Aruandes esitletud tulemustest võiks kasu olla õpetajate koolitajatele, koolijuhtidele ja õpetajatele, lasteaiajuhatajatele ja õpetajatele ning lapsevanematele.

Description

PROJEKT Keelekümbluslasteaia lõpetanute koolivalmidus ja -jõudlus I kooliastmes

Keywords

koolivalmidus, hinnangud, keelekeskkond, eesti keel kui teine keel, keeleõpe, algharidus, alusharidus, lasteaiad, õpitulemused, eestikeel, lapse areng, õppekavad, keelekümblus

Citation

Collections