Põhikooli statistika ja tõenäosuse teemade dünaamilised töölehed programmiga GeoGebra

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Magistritöö esimeses osas antakse ülevaade põhikoolis õpetatavast statistika ja tõenäosuse teemadest riiklikus õppekavas ja põhikooli matemaatika õppevaras. Vaadeldakse, mil määral suunatakse õpetajaid ja õpilasi antud teemade käsitlemisel kasutama info- ja kommunikatsioonivahendeid. Töös kirjeldatakse õppematerjalidele esitatavaid nõudeid ja soovitusi. Töö teises osas kirjeldatakse programmiga GeoGebra loodud dünaamilistest töölehtedest koostatud raamatu „Statistika ja tõenäosus põhikoolis“ loomise ja hindamise protsessi ning viimases osas tuuakse välja tulemused.

Description

Keywords

dünaamilised ülesanded, GeoGebra raamat, Statistika ja tõenäosuse ülesanded põhikoolis, statistics and probability exercises in the Primary school, the book of GeoGebra, dynamic exercises

Citation