Varalise kahju hüvitamise üldpõhimõtted ja kahjuhüvitise vähendamine VÕS § 140 lg 1 järgi

Date

2010-08-16

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Description

Teadusmagistritöö

Keywords

magistritööd, tsiviilõigus, Võlaõigusseadus

Citation