Järvede optilise klassifikatsiooni põhised heljumi algoritmid

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Vesi omab olulist rolli nii looduses kui inimeste igapäevaelus. Järjest suurenev inimtegevus rannikupiirkondades põhjustab veekogude seisukorra halvenemist, mistõttu on veekogude regulaarne seire hädavajalik Heljum on üks vee kvaliteedinäitajatest, mida kaugseire paremini tuvastada aitaks, kuna in situ mõõtmised ei ole alati piisavad olukorra monitooringuks. Kaugseire täiendaks in situ mõõtmisi, kuid standardsed satelliittulemid ei tööta alati ootuspäraselt. Käesoleva töö eesmärgiks on tutvuda heljumi algoritmide tööpõhimõtetega, testida algoritmide rakendatavust järvede optilise klassifikatsiooni põhiselt ja uurida parima algoritmide kombinatsiooni rakendatavust OLCI satelliitpildile. Saadud tulemuste põhjal on võimalik hinnata algoritmide kitsaskohti nende rakendamisel järvede optilise veetüübi põhisel klassifikatsioonil.

Description

Keywords

heljum, optiline veetüüp, kaugseire, vee kvaliteet, OLCI, järved

Citation