Sissetulekute lõhe ja valimislubaduste mittetäitmine

Date

2018

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Valimislubaduste mittetäitmine on kasvava tähelepanuga valdkond nii valimiste uuringutes, kui avalikus ruumis. On põhjendatud ootus, et mis lubatud, saab täidetud. Ent valimislubaduste täitmise trend on negatiivne. Käesolev uurimus grupeerib ning hindab võimalikud valimislubaduste täitmise mõjutajad tulenevalt nende pärinevusest valimislubaduste omadustest tulenevaks, valimislubaduste keskkonnast tulenevateks ning lisab neile võimaliku sotsiaal-majanduskiu mõjutaja: sissetuleku lõhed. Uurimuse allikatena on kasutatud seniseid valimislubaduste täitmiste andmestikke. Tulemusena selgus, et valimislubaduste omadused ise ei oma lubaduste täitmist takistavaid omadusi. Valimislubaduste keskkonnast tulenevad muutujad mõjutavad lubaduste mittetäitmist, kuid vähesel määral ning peamiselt väikeparteisid. Neist on koalitsiooni mõju seni ülehinnatud, kuna aja mõju on alahinnatud ning sellest on uurimustesse tekkinud viga. Majanduskeskkonna järsk muutumine ning sissetuleku lõhed samuti omavad valimislubaduste täitmisele mõju. Kahes esimeses liigenduses mõjude puudumise või nende arvatust oluliselt väiksema mõju tuvastamine ning sissetuleku lõhede mõju tuvastamine on käesoleva uurimuse leid ning panus valdkonda.

Description

Keywords

Citation