Enesekohaste tuumikhinnangute skaala ja üldise enesemõjukuse skaala psühhomeetriliste omaduste hindamine

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva töö eesmärgiks oli uurida enesekohaste tuumikhinnangute skaala ja üldise enesemõjukuse skaala eestikeelse adaptsiooni psühhomeetrilisi omadusi. Mõlemad küsimustikud on osa Aavo Luugi (2014) koostatavast enesekohaste negatiivsete tuumikhinnangute skaalast. Valim koosnes 320 inimesest. Psühhomeetriliste omaduste hindamiseks uurin küsimustike sisereliaablust ja faktorstruktuuri ning mõõdan seoseid teiste mõõtevahenditega, millel peaks nendega seos olema. Analüüsi tulemuste põhjal selgub, et mõlema skaala puhul on küsimused kooskõlas, faktorstruktuur on selline nagu algsel inglisekeelsel variandil leitud ning ka korrelatsioonid nendega teoreetiliselt seotud olevate teiste konstruktide mõõtevahenditega on ootuspärased.

Description

Keywords

Citation