Kutsehariduse tööandjate rahulolu uuring

Date

2013

Authors

Advisio OÜ

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Advisio OÜ

Abstract

Käesoleva uuringu eesmärgiks on kaardistada kutseõppeasutustega koostööd tegevad ettevõtted ja uurida nende ootusi, hoiakuid ning panuseid praktikakorraldusse. Lisaks sellele leida, kuidas praktikakorraldust koostöös kutseõppeasutustega paremaks muuta ja välja selgitada, millised on parimad kogemused ja probleemkohad praktika läbiviimisel. Uuringu teostamiseks viidi läbi 7 süvaintervjuud ja 4 fookusgrupiintervjuud 25 ettevõttega erinevatest Eesti piirkondadest. Intervjuud viidi läbi 2012. aasta novembrist kuni 2013. aasta jaanuarini.

Description

Keywords

kutseõpe, tööjõud, praktika, ettevõtlus, tööandjad, tööturg, küsitlusuuringud, tööpraktika, kutseharidus

Citation

Collections