Radoni teisendus ja selle rakendused

Date

2019

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö eesmärk on anda ülevaade Radoni teisendusest, Radoni tagasiprojektsioonist ja filtriga Radoni tagasiprojektsioonist. Esitame tõestuse Fourier’ ristlõike teoreemile, mis seob omavahel ühemõõtmelise Fourier’ teisenduse, Radoni teisenduse ja kahemõõtmelise Fourier’ teisenduse. Bakalaureusetöö põhitulemus annab filtriga Radoni tagasiprojektsiooni arvutamise valemi. Samuti esitatakse praktilised näited töös kirjeldatud teoreetiliste tulemuste rakendamise kohta programmeerimiskeeles R.

Description

Keywords

Radoni teisendus, Radoni tagasiprojektsioon, filtriga Radoni tagasiprojektsioon, Fourier’ ristlõike teoreem, Fourier’ teisendus, rakendusmatemaatika, bakalaureusetöö

Citation