Järva maakonna koolivõrgu analüüs ja lähtekohad selle arendamiseks

Date

2009

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Järgnevalt antakse ülevaade Järva maakonna üldhariduskoolide õpilaskonnast päevases õppevormis, pöörates erilist tähelepanu õpirändele. Õpirännet käsitletakse kui olukorda, kus õpilased asuvad sunnitult – vastava astme õppeasutus puudub koduvallas – või vabatahtlikult – kool valitakse väljaspool koduvalda sellest hoolimata, et oma vallas on vajalikul kooliastmel õppimisvõimalus olemas – õppima teise omavalitsuse kooli. Õpirände analüüs osundab kahele probleemile: 1) elanike registrite andmetes ei ole alati fikseeritud tegelik elukoht, 2) mitte alati ei rahulda õpi- ja valikuvõimalused elukohajärgses koolis kõiki lapsevanemaid.

Description

Keywords

haridusvõimalused, koolid, valikud, õpetajad, koolistmed, õpilased, õpiränne, Järvamaa, koolivõrk

Citation

Collections