Dokumentide haldussüsteemi loomine Tele2 Eesti AS näitel

Date

2017

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Käesoleva bakalaureusetöö käigus valmis koostöös Tele2 Eesti AS-iga dokumendihaldussüsteemi prototüüp, mida hakatakse tulevikus kasutama ettevõtte ühe siseveebi osana. Loodud veebilehel on töötajatel võimalik vajaminevaid dokumente kiiresti luua, üles leida ja kasutada. Veebirakenduse prototüüp asub veebiaadressil: http://kodu.ut.ee/~sanderv/Juhendid/.
In collaboration with Tele2 Eesti AS a prototype of document management system was created in the process of writing this Bachelor’s Thesis. This web application allows users to write, find and read documents at any given time. Application prototype can be found on web page: http://kodu.ut.ee/~sanderv/Juhendid/.

Description

Keywords

Citation