Ülesöömishoogude ja toidu tarbimise seosed positiivsete ja negatiivsete emotsioonide kogemisega

Date

2014

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesoleva magistritöö eesmärgiks oli uurida normaalkaalus olevatel naistel esinevate ülesöömishoogude ja toidu tarbimise koguste seoseid negatiivsete ja positiivsete emotsioonide kogemise määraga. Töös uuriti nii üldisi seadumusi kogeda negatiivseid ja positiivseid emotsioone kui ka situatsioonipõhiseid (toitumispäevikus täidetult) emotsioone seoses söömiskäitumisega ja toidukoguste tarbimisega. Täiskasvanud naised täitsid kolm järjestikust päeva toitumispäevikut, kuhu märgiti toidukogused ja pärast söömist kogetavad emotsioonid. Lisaks täideti küsimustikud üldise seadumuse kohta kogeda positiivseid või negatiivseid emotsioone ning täideti söömishäireid hindav skaala. Osalejad jagati häirunud söömiskäitumisega (N=57) ja mittehäirunud söömiskäitumisega gruppidesse (N=29). Tulemustest ilmnes, et üldine seadumus kogeda negatiivseid emotsioone oli seotud häirunud söömiskäitumisega. Ka toitumispäevikus raporteeritud ülesöömishoogudele järgenenud negatiivsed emotsioonid olid seotud ülesöömishoogude esinemisega kui ka tungiga üle süüa. Lisaks leiti, et häirunud söömiskäitumisega naised tarbisid võrreldes mittehäirunud söömiskäitumisega naistega päevas keskmiselt rohkem nii süsivesikuid, rasvu kui ka valke. Nii häirunud kui ka mittehäirunud söömiskäitumisega naistel ilmnes, et mida suurem oli seadumus kogeda positiivseid emotsioone, seda vähem tarbiti süsivesikuid. Lisaks selgus, et häirunud söömiskäitumisega naistel, mida suurem oli seadumus kogeda positiivseid emotsioone, seda vähem tarbiti päevas kaloreid.

Description

Keywords

Citation