Sotsiaalabi pakkumise filosoofiline mõtestamine tulenevalt tänase sotsiaaltöö põhimõtetest

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Tartu Ülikool

Abstract

Käesolev bakalaureusetöö argumenteerib, et kõikidel inimestel peaks olema õigus sotsiaalabile, olenemata nende panusest ühiskonda. Töö aktsepteerib ja võtab aluseks Eestis ja läänemaailmas valitseva sotsiaaltöö ja selle põhimõtted, mis on humanistlikud ja liberaalsed, ja uurib, kuidas peaks sotsiaalabi osutama neid silmas pidades.

Description

The aim of this BA thesis is to argument that every person has a right to social help regardless of their contribution to the society. The thesis accepts the principles of Estonian and Western social work and social policies, that are liberal and humanistic and aims to provide an explanation on how to interpret it when providing social services.

Keywords

philosophy, social help, social work

Citation